Intresserad?

Vi kan hjälpa dig med ditt projekt! Tveka inte att höra av dig med frågor eller synpunkter!

Våra leverantörer

Metrik AB gör en miljö- kvalitetsbedömning av sina leverantörer.

Metrik AB upprättar där det är möjligt att samarbetsavtal med sina underleverantörer som innehåller nettopriser, leveransvillkor etc.

Vi strävar efter att ha en dialog och erfarenhetsåterförening med leverantörer för framtida utveckling. Vi ställer krav på god leveransförmåga och hög produktkvalitet.
Varje leverantör registreras i vårt leverantörsregister.
Fel och brister i tillverkningen, kvalitet och leverans antecknas på leveranskortet, dessa faktorer beaktas vi vår årliga värdering av leverantörerna.